Tarieven Kindercoaching


Tarieven Kindercoaching

Tijdens het intakegesprek krijgt u een goede indicatie van het aantal benodigde coachingssessies. Dit is per situatie verschillend. Elke sessie duurt 60 minuten en vindt plaats op de praktijk van Aroha Kindercoaching.

60 Euro per sessie  (60 minuten)

165 Euro per drie sessies

45 Euro voor het intake-gesprek (45-60 minuten)*

*Het intake-gesprek is gratis, als u na het intake-gesprek besluit het coachingstraject bij Aroha Kindercoaching onder te brengen.

Coaching op locatie

In sommige situaties is het wenselijk dat ik het kind op locatie bezoek. Bijvoorbeeld ter observatie in een klaslokaal. In overleg bestaat de mogelijkheid dat coaching op locatie wordt gegeven. Hiervoor geldt een apart tarief.

60 Euro per sessie (60 minuten) op locatie + vergoeding van 20 cent per kilometer.

Rouw verwerking

Sommige kinderen ondervinden veel problemen om op een goede manier verlies van een dierbare te verwerken. Ik kan uw kind hier mee helpen. In een traject van 5 sessies leer ik uw kind op een luchtige en vertrouwde manier omgaan met rouw. zie ook: rouw verwerking 

250 Euro voor 5 sessies (60-90 minuten) 

Goed om te weten

Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. De factuur wordt na afloop van iedere sessie per post of e-mail naar u verzonden. De betalingstermijn voor facturen bedraagt 14 dagen. Als u een vraag heeft over de tarieven of mogelijkheden, dan kunt u daarvoor contact met mij opnemen.

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die u aangaat met Aroha Kindercoaching zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kunt u hier bekijken.